قسمتهای الکتریکی خودرو

قسمتهای الکتریکی خودرو

عیب یابی و تعمیر قسمتهای برقی خودرو از جمله؛باتری ،دینام ،ECU،کویل،فیوزها،برف پاک کن و …