شارژ گاز کولر

مزایای استفاده از دستگاه دیجیتال:

این دستگاه تمام اتوماتیک تولید کشور ایتالیا می باشد که مورد استفاده در شرکت های خودروسازی معتبر دنیا می باشد.در این روش بدون دخالت عاملی انسانی کلیه مراحل تست،نشت یابی،وکیوم،شستشوی با گاز ازت و تزریق روغن،تزریق گاز برا اساس گرم به صورت اتوماتیک انجام می شود و اصولی ترین روش شارژ گاز می باشد.در این روش گاز و روغن بر اساس گرم تزریق می شود و چون مدت زمانی وکیوم طولانی می باشد هیچ هوایی در سیستم خنک کننده باقی نمی ماند . ماندن قطرات آب در سیستم کولر هنگام استفاده تبدیل به تیکه های یخ شده و راه عبور گاز را در شیر اصلی گاز مسدود می نماید و شما احساس رطوبت در خودرو دارید که با این روش برطرف می گردد .
تفاوت را با شارژ گاز دیجیتال تجربه کنی