تنظیم موتور

تنظیم موتور

در این بخش تنظیم موتور کاملا بصورت حرفه ای با استفاده از دستگاه های تخصصی خودرو ها شامل جی اسکن ، کارمن ، لانچ ، استار بنز و دستگاه مخصوص خودروهای ایرانی و  خارجی مورد تایید شرکت سازنده انجام میگردد . مجهزترین بخش رفع عیوب ناشناخته و کمیاب انواع خودروها که به آسانی قابل تشخیص نمی باشد .

کاملترین مجموعه قطعات کمیاب مربوط به تنظیم موتور خودرو